Stacks Image p8_n2

Themamiddag

A19209
Johan Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen
Sprekers Dr. Wessel Krul, Dr. Bernhard Ridderbos
Zondag 3 november 2019 14:00 - 17:00 uur

€ 18,00
€ 16,00 voor vrienden (mits vooraf aangemeld en betaald)
Plaats
Mennozaal Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen

Opgave
inschrijven op deze website of
aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of tel. 050 318 8651
Stacks Image 33
Boekomslag van Herfsttij der middeleeuwen
Stacks Image 37
Johan Huizinga (1872-1945)
Stacks Image 45
Jan van Eyck (circa 1390-1421), Annunciatie, circa 1430-35, Washington, National Gallery of Art
Stacks Image 49
Jan van Eyck (circa 1390-1421), Maria met Kind en kanselier Nicolas Rolin, circa 1435, Parijs, Musée du Louvre
In 2019 is het precies honderd jaar geleden dat het boek Herfsttij der Middeleeuwen van Johan Huizinga is verschenen. Om hierbij stil te staan nodigde Kunst in Zicht twee sprekers uit die de schrijver en het boek zullen belichten.

Op deze middag zal de historicus Wessel Krul, emeritus hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis aan de RuG, vertellen over de levensloop en het werk van de historicus Johan Huizinga (1872-1945). Over het gezin waarin hij opgroeide, de invloed van zijn vader en zijn studententijd in Groningen. Als historicus werd Huizinga ingrijpend beïnvloed door de eigentijdse maatschappelijke ontwikkelingen. De eerste wereldoorlog was voor hem een keerpunt, dat hem dwong zijn geschiedopvatting grondig te herzien.

Kunsthistoricus Bernhard Ridderbos bespreekt Huizinga's visie op de kunst van de gebroeders Van Eyck in Herfsttij der Middeleeuwen. In Herfsttij der Middeleeuwen worden tal van aspecten van de laatmiddeleeuwse Franse en Nederlandse cultuur behandeld, maar bij het schrijven van zijn boek werd Huizinga in de eerste plaats gedreven door de behoefte om de kunst van de gebroeders Van Eyck te begrijpen in het licht van hun tijd. Die tijd zag hij als een periode van verval en dit stelde hem voor het probleem hoe hij de schilderijen van de Van Eycks moest benaderen. In de lezing zullen zijn observaties van deze werken tegen het licht worden gehouden.

Wessel Krul studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Utrecht en Groningen. Hij promoveerde in 1990 bij E.H. Kossmann op een proefschrift over leven en werk van Johan Huizinga (1872-1945). Vanaf 1978 doceerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2001 hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis werd.

Bernhard Ridderbos is vele jaren verbonden geweest aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen en is nu werkzaam als zelfstandig kunsthistoricus. In 1984 promoveerde hij op een proefschrift met de titel Saint and Symbol: Images of Saint Jerome in early Italian Art. Van zijn hand verschenen tal van publicaties over laatmiddeleeuwse kunst, met name vroeg-Nederlandse schilderkunst.
© Corydalis cava 2019 | Privacybeleid