Stacks Image 23241
Stichting Kunst in Zicht Groningen


De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. Alle lezingen, wandelingen en excursies worden verzorgd door deskundige docenten, voor het merendeel kunsthistorici, historici en archeologen.
Stichting Kunst in Zicht

Postbus 1181, 9701 BD Groningen

Kantooradres:
Oliemulderstraat 51, Groningen
dinsdag 10.00 tot 13.00 uur

Telefoon (050) 318 86 51
info@kunstinzichtgroningen.nl
www.kunstinzichtgroningen.nl

Bank NL76 INGB 0004 9705 81

Statutair gevestigd te Groningen en Ingeschreven in het handelsregister KvK 41010838
Voorzitter: H. ‘t Hart, Secretaris: G.T. Seggers, Penningmeester: R.C.S. Ten Bruggencate
© Corydalis cava 2019 | Privacybeleid